Agriculture Produce Market Committee, Amravati
  कृषी उत्पन्न बाजार समिती , अमरावती  

सामान्य माहिती  

अमरावती  कृषि उत्पन्न  समितीचा  सन २०१३-१४ वर्षाचा  अहवाल आपणासमोर सादर करताना मला अत्यंत  आनंद होत आहे . प्रथ मत : प्रास्ताविक भूमिका करून विषेद करून अहवालास सुरवात करीत अहो . कृषक  आणि  कृषी  हा राष्ट्राचा आधार स्तंभ असून त्याच्या विकासात  हया  संस्थेचा असलेला सहयोग आणि संस्थेने केलेले कार्य या  अहवाल रूपाने सादर करीत आहो .

          शेतकरी वर्ग हा सधातरी स्वयंपूर्ण झालेला नसून त्याच्या उत्पादित शेतमालाला योग्य किमतीचा आधार प्राप्त   झाल्याशिवाय इतर विकसीत  वर्गाच्या तुलनेत यथायोग्य जीवन जगणे शक्य होणार नाही . शेतीमालाचे विपणन व्यवस्थेत असलेले दोष कमी करण्याचे  दृष्टीने बाजार समित्या मार्फत पर्यतन  केले जात आहेत .शेतिमाल उत्पादकास योग्य तोल व माल मिढावा ,त्याने शेतमाल विकावयास आणले नंतर त्यांची अडवणूक व फसवणूक होवू नये हे बाजार समितीचे कर्त्यव्य आहे . या बाजार समिती स्थापना सन १८७२ साली झाली असे उपलब्ध अधिलेखावरून दिसते . १८९७ साली बेरार कॉटन --- ग्रेन मार्केट ---अमलात आला . सन १९३७ पासून -------प्रांताला सी.  पी . कॉटन मार्केट ----- लागू करण्यात आला . सन १९५६ साली धान्य बाजार समिती सि.पी  . ----- बरोबर ------- प्रोद्क्ठ्स मार्केट चे कायधान्वये कापूस बाजार व धान्य बाजाराचे ऎक्त्रीकरण होवून २० एप्रिल १९७१ ला कृषि   उत्पन्न बाजार समिती  कृषि  उत्पन्न बाजार समितीचे मंडळ /प्रशासक , सेवकवर्ग, खरेदीवर , अडते, मापारी ,  हमाल ,कामगार व करीत अस्तित्वात आली या कायद्याचे आधारे शेतकर्याचे उत्पादीत मालाचे नियमन करून त्यांना योग्य भाव ,वजन व आहे .तो आपले अवलोकनार्थ सादर करीत आहे .

ह्या  समितीचे   अमरावती  व   भातकुली  कार्यक्षेत्रातील   शेती   प्रामुख्याने    काडी कसदार   असून , सोयाबीन, तूर , ज्वारी ,हरभरा ,भुईमूग हि प्रमुख पिके आहेत,याशिवाय करडी ,तिळ ,जवस ,व सुर्यफुल , मुंग , उडीत , गहू इत्यादी पिके सुध्दा घेतली जातात या   बाजार   समितीला - -- - - -  परंपरा असून  अमरावतीला   श्री  ऐकविरादेवी   व अंबादेवीचे  पुराणीत अधिष्ठान असून हि ऐतिहासिक इंद्रपुरीनगरी कार्यशेत्र म्हणून   मुख्यालयाकरीता लाभलेले आहे .

सामाजिक प्रसार
Android Application facebook tweeter linkedin
संपर्क  
Copyright © 2014. APMC Amravati, All Rights Researved.
Maintained By:Agriculture Produce Market Committee, Amravati
Developed By :